Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 17–19
17 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2017
Tilikautena keskimäärin
2016
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 56 56
Osa-aikainen henkilöstö 4 3
Määräaikainen henkilöstö 3 2
Yhteensä 63 61
18 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2017 2016
Konsernijohtaja Kari Stadigh 3 690 4 936
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 175 160
Christian Clausen 96 80
Jannica Fagerholm 115 80
Adine Grate Axén 96 80
Veli-Matti Mattila 90 80
Risto Murto 90 80
Eira Palin-Lehtinen 115 100
Per Arthur Sørlie 96 80
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä 3 345,22 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (916,80 euroa varapuheenjohtajan ja 2 428,42 euroa muiden hallituksen jäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen voimassa olevan eläkesopimuksen mukaisesti. Kiinteä vuosittainen lisäeläkevakuutusmaksu on 400 000 euroa.
19 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Konsernijohtaja1) 400 172 572
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) 10 - 10
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) 23 - 23
433 172 605
1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukainen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat kiinteät 400 000 euroa. Vuoden 2016 lisäeläkekulut sisältävät TEL-L ryhmäeläkesopimuksen perusteella maksettuja eläkemaksuja. TEL-L lisäeläkejärjestelmä on lain perusteella lakkautettu 31.12.2016 ja ansaittu eläke muodostaa vapaakirjan.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2017 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2017 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.