Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5–9
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa 298 296
Lisäykset 86 2
Vähennykset -119 -
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 266 298
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 27 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2017 Arvonmuutokset 2016 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 175 3 -15 148 -27 9
7 Sijoitusten muut saamiset
2017 Arvonmuutokset 2016 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Joukkovelkakirjalainat 58 4 -14 28 0 -6
8 Muut saamiset
Milj. e 2017 2016
Kauppahintasaamiset 1 0
Johdannaiset 0 2
Muut 19 5
Yhteensä 19 6
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2017 2016
Siirtyvät korot 13 10
Johdannaiset 3 12
Muut 10 4
Yhteensä 26 26