Yritysvastuu

Sampo Oyj ja koko Sampo-konserni tiedostavat yhteiskuntavastuunsa ja kaikki konsernin yhtiöt ovat sitoutuneita vastuulliseen yrityskansalaisuuteen. Sampo sitoutuu toimintaansa kehittäessään edistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden periaatteita yhtiön etujen ja sidosryhmiensä odotusten mukaisesti. Sampo-konserni pyrkii tarjoamillaan tuotteilla ja palveluilla lisäämään omalta osaltaan hyvinvointia ja turvallisuutta yhteiskunnassa.

Sampo Oyj:n hallituksella on vastuu ja ylin päätösvalta konsernitason yritysvastuuasioissa. Hallitus on nimennyt tarkastusvaliokunnan valvomaan Sampo-konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin valmistelua (Yritysvastuuraportti). Sammon sijoittajasuhteet ja konserniviestintä -yksikkö on operatiivisella tasolla vastuussa konsernitason yritysvastuun tehtävistä ja toiminnasta. Tytäryhtiöissä eri liiketoiminta-alueet, osastot ja yksiköt ovat aktiivisesti mukana Sampo-konsernin yritysvastuutyössä.

Sampo julkaisee ensimmäisen konsernitasoisen yritysvastuuraportin ajalta 1.1. - 31.12.2017 kesäkuussa 2018. Raportti tarjoaa lisätietoa Sammon yritysvastuutoiminnasta. Vuodesta 2019 eteenpäin yritysvastuuraportti julkaistaan vuosittain mahdollisimman pian vuosikertomuksen julkaisun jälkeen, aina kuitenkin viimeistään 30.6.