Hallinnointi

Sampo-konserni noudatti kuluneena vuonna 1.1.2016 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2015 hyväksymää hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Sampo on julkaissut internetsivuillaan hallinnointikoodin mukaisen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan Corporate Governance Statement -selvityksen arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7. luvun 7 §:n mukaisesti.

Selvitys on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/selvitys. Konsernin hallinnoinnista on lisätietoa saatavilla myös vuoden 2017 vuosikertomuksen Hallinnointi-osiossa.