Sampo-konsernin pääomitus

Sampo-konsernin pääomituksen periaatteet ja laskentamenetelmät kuvataan liitteessä 4 yksityiskohtaisesti. Vuonna 2017 Topdanmarkin käsittely Solvenssi II ja rava-lain mukaisissa laskelmissa muuttui ja siten vuoden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia.