Henkilöstö

Finanssialalla arvon luominen perustuu aineettomaan omaisuuteen kuten henkilöstön osaamiseen, asiakaspalveluun, luovuuteen ja tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan. Sampo-konsernin sitoutuneet työntekijät rakentavat luottamusta toimimalla tehokkaasti ja tuottamalla ensiluokkaisia asiakaskokemuksia joka päivä.

Sampo-konserni tarjoaa työympäristön, joka tukee koko henkilöstön sitoutumista. Sampo-konsernissa toteutetaan säännöllisesti työtyytyväisyyskyselyjä, joiden tulokset ovat olleet erinomaisia. Tämä osoittaa, että Sampo on onnistunut tarjoamaan inspiroivan työpaikan, johon henkilöstö on sitoutunut.

Sampo-konsernin palkitsemiskokonaisuuteen kuuluu kilpailukykyisen palkan lisäksi henkilöstöetuja, kuten yksityinen työterveyshuolto ja laaja vakuutusturva sekä monipuoliset osaamisen kehittämismahdollisuudet.

Sampo-konsernissa arvostetaan henkilöstön osaamista ja tarjotaan mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun. Sampo-konserni on vakaa ja luotettava työnantaja, joka tarjoaa myös kiinnostavia kansainvälisiä uramahdollisuuksia. Sampo-konsernissa koulutetaan tulevaisuuden esimiehiä ja johtajia, joille tarjotaan haastavia tehtäviä ja tukea esimerkiksi mentorointiohjelmien avulla.

Vuonna 2017 Sampo-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 9 364 henkilöä (6 780). Kasvu johtuu pääasiassa siitä, että Topdanmarkia ryhdyttiin käsittelemään Sammon tytäryhtiönä 30.9.2017 alkaen. Sampo-konsernin suurin liiketoiminta-alue on vahinkovakuutus, jonka osuus koko Sampo-konsernin henkilöstömääristä oli 91 prosenttia (8 517 työntekijää). Henkilöstöstä 8 prosenttia työskenteli henkivakuutustoiminnassa ja 1 prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä.

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui vuoden 2017 aikana siten, että Tanskassa työskenteli 32, Suomessa 24, Ruotsissa 20 ja Norjassa 14 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Baltian maissa ja muissa maissa työskenteli 10 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstö keskimäärin (FTE) yhtiöittäin Sampo-konserni, 2017

*Laskettu viimeisen neljänneksen osalta.

Henkilöstö keskimäärin (FTE) maittain Sampo-konserni, 2017
Henkilöstömäärän jakauma maittain (FTE keskimäärin) Sampo-konserni, 2015–2017
Henkilöstön palvelusvuodet Sampo-konserni, 2017