Sampo Oyj:n tase

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Sampo Oyj:n tase
Milj. e Liite 2017 2016
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 0 0
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet ja kalusto 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 2 2
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 401 2 370
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 266 298
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 557 6 530
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 230 339
Muut osakkeet ja osuudet 6 175 148
Muut saamiset 7 58 28
Lyhytaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 14 3 7
Muut saamiset 8 20 6
Siirtosaamiset 9 26 26
Rahat ja pankkisaamiset 1 199 1 439
VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 939 11 196
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 98 98
Käyvän arvon rahasto 45 28
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 376 4 059
Tilikauden voitto 1 396 1 565
7 714 7 549
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat 2 884 2 877
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yritystodistukset 293 671
Muut velat 12 11 58
Siirtovelat 13 36 41
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 939 11 196