Hallituksen valtuutukset

Vuoden 2017 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut vuonna 2017 omia osakkeitaan. Sampo ei ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen. 14.12.2017 yhtiön hallitus päätti 27.4.2017 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti mitätöidä yhteistilillä 1.12.2017 jäljellä olleet 4 648 150 Sammon osaketta, kun kaikki pyynnöt osakkeiden siirtämisestä arvo-osuustileille oli käsitelty.