Liiketoiminnat

Liiketoiminnat

Sampo Oyj

Sampo-konserni toimii vakuutus- ja pankkialalla. Konsernin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat tytäryhtiöt If, Topdanmark ja Mandatum Life sekä osakkuusyhtiö Nordea. Sampo Oyj on konsernin emoyhtiö. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista kuten sijoitustoiminnasta, konsernin taloushallinnosta, riskienhallinnasta ja sijoittajasuhteista. Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien.

If

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. If on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

If vuonna 2017scroll-indicator-arrow

Topdanmark

Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja kuudenneksi suurin henkivakuutusyhtiö. Topdanmark keskittyy henkilö-, maatalous- ja pk-yritysasiakasmarkkinoihin. Yhtiön osakkeet ovat listattuja Nasdaq Kööpenhaminassa. Topdanmark on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Topdanmarkista oli vuoden 2017 lopussa 46,7 prosenttia.

Topdanmark vuonna 2017scroll-indicator-arrow

Nordea

Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan suurimmista kattavia finanssipalveluja tarjoavista pankeista. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Konserniraportoinnissa Nordea sisältyy omistusyhteisösegmenttiin. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Nordeasta oli vuoden 2017 lopussa 21,2 prosenttia.

Nordea vuonna 2017scroll-indicator-arrow

Mandatum Life

Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Suomen lisäksi yhtiö toimii Baltian maissa. Mandatum Lifella on yli 250 000 henkilöasiakasta ja 25 000 yritysasiakasta. Mandatum Life on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Mandatum Life vuonna 2017scroll-indicator-arrow