Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma
Milj. e 2017 2016
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 396 1 567
Oikaisut:
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 0 1
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -8 26
Muut oikaisut -502 -563
Oikaisut yhteensä -509 -535
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) 119 40
Muut varat -17 31
Yhteensä 102 71
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat 7 -9
Muut velat -47 -25
Maksetut korot -39 -14
Maksetut tuloverot -12 -10
Yhteensä -91 -58
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 898 1 044
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 501 -422
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 0
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 501 -422
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -1 286 -1 192
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 042 2 271
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 395 -1 002
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -1 639 78
Rahavirrat yhteensä -239 699
Rahavarat tilikauden alussa 1 439 739
Rahavarat tilikauden lopussa 1 199 1 439
Rahavarojen nettomuutos -239 699
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
Milj. e 2017 2016
Saadut korot 40 84
Maksetut korot -62 -71
Saadut osingot 1 453 1 567