Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Milj. e Liite 1-12/2017 1-12/2016
Vakuutusmaksutulo 1 5 815 5 375
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 9 1 104 827
Liiketoiminnan muut tuotot 36 50
Korvaukset 3 -4 023 -3 627
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -603 -448
Henkilöstökulut 5 -676 -574
Liiketoiminnan muut kulut 6 -536 -551
Rahoituskulut 9 -52 -18
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 13 712 837
- Voitto aiemman osakkuusyhtiöosuuden arvostamisesta käypään arvoon 706 -
Tilikauden voitto ennen veroja 2 482 1 871
Verot 20 21 22 -243 -221
Tilikauden voitto 2 239 1 650
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 22 23
Muuntoerot -96 -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 73 225
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -57 19
Verot -18 -49
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -97 115
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 5 -6
Verot -1 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 4 -5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 2 146 1 760
Kauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus 2 216 1 650
Määräysvallattomien osuus 23 -
Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus 2 122 1 760
Määräysvallattomien osuus 23 -
Osakekohtainen tulos (euroa) 8 3,96 2,95