Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2017 aikana yli 18 000 osakkeenomistajalla ja oli vuoden 2017 lopussa 108 667 (90 879). Huomattava kasvu selittyy sillä, että Sampo onnistui tavoitteessaan löytää ns. paperiosakkeiden omistajia, lue lisää osiosta Yhteistilillä olleet osakkeet.

Hallintarekisteröityneiden ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistus kasvoi 62,04 prosenttiin (60,95) kaikista osakkeista ja 61,87 prosenttiin (60,43) niihin liittyvistä äänistä.

Osakkeenomistajat Sampo Oyj, 31.12.2017
A- ja B-osakkeet Osakkeiden lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, %
Solidium Oy 66 657 360 12,00 11,90
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 29 948 420 5,39 5,35
Wahlroos Björn 10 001 265 1,80 1,79
Valtion Eläkerahasto 3 900 000 0,70 0,70
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 701 893 0,67 0,66
Folketrygdfondet 2 726 165 0,49 0,49
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva *) 2 672 719 0,48 1,33
Keva 2 557 993 0,46 0,46
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 130 000 0,38 0,38
Schweizerische Nationalbank 1 982 409 0,36 0,35
Nordea Allemansfond Alfa 1 916 197 0,35 0,34
OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto 1 766 901 0,32 0,32
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 1 750 627 0,32 0,31
Svenska litteratursällskapet i Finland 1 597 200 0,29 0,29
Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 1 125 043 0,20 0,20
Nordea Swedish Stars 1 046 911 0,19 0,19
ODIN Norden C/O Odin Forvaltning AS 1 027 602 0,19 0,18
Sigrid Juséliuksen Säätiö 751 400 0,14 0,13
Stiftelsen för Åbo Akademi 718 100 0,13 0,13
Xact Norden 30 (Ucits Etf) 665 968 0,12 0,12
Hallintarekisteröidyt yhteensä 335 854 093 60,48 59,96
Muut yhteensä 80 853 584 14,56 14,43
Yhteensä 555 351 850 100,00 100,00
*) A-sarjan osakkeita 1 472 719 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl.
Osakeomistus sektoreittain Sampo Oyj (A- ja B-sarjojen osakkeet), 31.12.2017
Sektori Osakkeita yhteensä %
Yritykset 77 320 515 13,92
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13 486 347 2,43
Julkisyhteisöt 44 440 214 8,00
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 915 661 2,15
Kotitaloudet 61 627 518 11,10
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 346 561 595 62,40
Yhteensä 555 351 850 100,0

Sampo Oyj vastaanotti vuonna 2017 kaikkiaan 19 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta, joista 18 liittyi BlackRock, Inc.:n (veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niiden tuottamien äänten määrään. Oheisessa taulukossa on esitetty BlackRock, Inc.:n ilmoittamat omistusmuutokset.

BlackRock, Inc:n liputusilmoitukset vuonna 2017
% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Päivämäärä Osakkeet Äänet Osakkeet Äänet Osakkeet Äänet
24.2.2017 4,95 <5 0,09 <5 5,04 <5
28.2.2017 <5 <5 <5 <5 <5 <5
8.3.2017 4,97 <5 0,06 <5 5,02 <5
9.3.2017 <5 <5 <5 <5 <5 <5
10.3.2017 4,95 <5 0,06 <5 5,00 <5
13.3.2017 5,01 4,97 0,06 0,06 5,07 5,03
14.3.2017 4,99 4,94 0,06 0,06 5,04 5,00
16.3.2017 5,02 4,98 0,05 0,05 5,07 5,03
17.3.2017 4,98 <5 0,05 <5 5,03 <5
20.3.2017 5,02 4,98 0,04 0,04 5,07 5,03
22.3.2017 5,06 5,02 0,05 0,05 5,11 5,07
23.3.2017 5,04 4,995 0,06 0,06 5,10 5,05
27.3.2017 5,07 5,03 0,07 0,07 5,14 5,10
10.10.2017 5,03 <5 0,01 <5 5,03 <5
12.10.2017 5,05 5,01 0,01 0,01 5,06 5,01
13.10.2017 <5 <5 <5 <5 <5 <5
12.12.2017 4,97 <5 0,05 <5 5,02 <5
13.12.2017 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Vuonna 2017 Sampo vastaanotti lisäksi Capital Income Builderin (CIB) suoraan tai rahoitusvälineiden kautta omistamiin Sammon A-osakkeisiin liittyvän ilmoituksen, CIB on Capital Group Companies, Inc:in sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Vuoden 2018 kuluessa Sampo on vastaanottanut 13 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta. Näistä 12 saatiin BlackRock, Inc.:ltä ja yksi Capital Income Builderiltä.

Liputusilmoituksien yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.

Hallituksen ja ylimmän johdon omistukset

Oheisessa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän Sampo-omistukset. Vuoden 2017 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 10 527 151 (11 887 408) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänistä oli 1,9 prosenttia (2,1).

Sammon johtoryhmän ja heidän lähipiirinsä omistuksessa oli suoraan tai välillisesti 849 557 (842 105) osaketta, mikä oli 0,2 prosenttia (0,2) osakemäärästä ja äänistä.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Sampo Oyj, 31.12.2017 ja 31.12.2016
Hallitus 31.12.2017 31.12.2016
Wahlroos 10 501 265 11 865 481
Palin-Lehtinen 5 682 5 075
Clausen 929 448
Fagerholm 2 826 2 167
Grate Axén 5 590 4 962
Mattila 5 680 5 155
Murto 1 373 883
Sørlie 3 806 3 237
Yhteensä 10 527 151 11 887 408
Hallituksen omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 1,9 2,1
Hallituksen äänimäärä, % 1,9 2,1
Johtoryhmä 31.12.2017 31.12.2016
Stadigh 286 558 274 502
Alsaker 26 626 23 750
Johansson 54 983 51 815
Lapveteläinen 245 272 241 111
Magnusson 32 932 27 401
Martinsen 46 691 43 643
Niemisvirta 77 413 73 524
Thorsrud 47 485 44 160
Vuorinen - 35 361
Wennerklint 31 597 26 838
Yhteensä 849 557 842 105
Johtoryhmän omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 0,2 0,2
Johtoryhmän äänimäärä, % 0,2 0,2