If Vahinkovakuutus -konserni

If Vahinkovakuutus harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja tarjoaa henkilöasiakkaille ja yrityksille vakuutusturvaa sopimuksilla, jotka kattavat erilaisia riskejä maantieteellisesti hajautuneilla alueilla. If Vahinkovakuutuksella on lisäksi pohjoismaisia kansainvälisesti toimivia yritysasiakkaitaan varten sivukonttorit Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Vakuutustoiminta on hyvin hajautunut myös vakuutuslajeittain ja asiakkaittain, mikä edelleen lisää hajautusta ja tuottaa lisäarvoa If Vahinkovakuutukselle.

Pohjoismainen vahinkovakuutusmarkkina on melko keskittynyt. Neljän suurimman yhtiön osuus on noin 70 – 90 prosenttia markkinoista Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Tanskassa markkina on vähemmän keskittynyt. Suurimmat vakuutusyhtiöt toimivat yleensä useammassa kuin yhdessä Pohjoismaassa, mutta If Vahinkovakuutus on ainoa yhtiö, jolla on merkittävä markkinaosuus kaikissa Pohjoismaissa.

Pohjoismaissa asiakkaiden pysyvyys on korkealla tasolla. Vakuutusten uusimisaste on noin 80 – 90 prosenttia. Markkinalle on tyypillistä matalat liikekulusuhteet, jotka ovat noin 15 – 20 prosenttia. Tyypillisten jakelukanavien lisäksi internetin merkitys kasvaa sekä jakelu- että palvelukanavana If Vahinkovakuutuksessa. Myös yhteistyökumppaneiden, kuten pankkien tai autoliikkeiden, kautta tapahtuva jakelu on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi.