Topdanmark-konserni

Topdanmark-ryhmä on tanskalainen vakuutuskonserni, joka keskittyy paikallisiin vahinko-, henki- ja eläkevakuutusmarkkinoihin, ja sen vakuutustarjonnasta vastaavat Topdanmark Forsikring (vahinkovakuutus) ja Topdanmark Livsforsikring (henkivakuutus).

Konserni-tasolla nykyiset painopisteet ovat (i) synergiaetujen aikaansaamisessa saman ryhmän sisällä olevan vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnan avulla ja (ii) asiakastyytyväisyyden sekä kustannustehokkuuden parantamisessa digitalisaation, innovaatioiden sekä uuden teknologian avulla. Konsernin tuotteita ja palveluita markkinoidaan asiakkaille hajautetun ja monipuolisen jakeluverkoston avulla. Jakeluverkosto muodostuu pääsääntöisesti sekä Topdanmarkin omasta myyntihenkilökunnasta (asiamiehet ja myyntikeskukset) että ulkoisista kumppaneista ja meklareista. Yksi tärkeä myyntikanava on myös verkkopalvelut.