Vahva tulos vakuutus­toiminnoissa

Vakuutustoimintojen ennätyksellisen vahva tuloskehitys ja suotuisa markkinaympäristö takasivat Sammolle hyvän vuoden. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti osinko nousee yhdeksännen kerran peräkkäin.

Vuonna 2017 saimme näyttöjä siitä, että Euroopan keskuspankin pitkään jatkuneet elvytystoimet alkoivat vihdoin tehota. Euroopassakin on saatu nauttia laaja-alaisesta talouskasvusta ja mikä meidän kannaltamme tärkeintä, kaikki Pohjoismaat ovat päässeet tukevalle kasvu-uralle. On kuitenkin vaikea ymmärtää kasvun ja korkotason suhdetta – talouskasvun kiihtyessä korot ovat pysyneet edelleen ennätyksellisen matalina. Tämä on erityisen silmiinpistävää Ruotsissa, missä keskuspankin, Riksbankin, rahapoliittiset päätökset hämmentävät.  Poliittiset riskit aiheuttivat odotuksista huolimatta markkinoilla vain pientä värinää. Yhdysvalloissa republikaanihallinnon verouudistukset ovat miellyttäneet markkinoita, ja Euroopassakin tilanne on rauhoittunut ainakin tilapäisesti.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi eteni hyvin pitkälti edellisvuoden tapaan. Korot liikkuivat enemmän tai vähemmän sivuttaissuunnassa, mutta osakemarkkinoilla laaja-alainen nousu jatkui. Pärjäsimme hyvin, joskin korkotason nousu olisi näkökulmastamme erittäin tervetullutta. Arvioimme, että korkokäyrän noustessa koko matkaltaan yhden prosenttiyksikön, Sampo-konsernin taloudellinen hyöty olisi noin 600 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 suuri kysymysmerkki liittyykin pääomamarkkinoihin – jaksavatko osakemarkkinat vielä kymmenennen nousuvuoden vai painaako korkojen orastava nousu osakkeiden arvostustasot laskuun.

Sampo-konsernin kannattavuus säilyi vuonna 2017 hyvänä. Voitto ennen veroja oli 2 482 miljoonaa euroa (1 871). Kertaluonteisesta 706 miljoonan euron voittoerästä puhdistettunakin tulos oli erinomainen. Erityishuomion ansaitsevat vahinkovakuutusyhtiöidemme, Ifin ja Topdanmarkin, erittäin alhaiset yhdistetyt kulusuhteet.

Ifiltä jälleen vahva tulos

Vahinkovakuutusyhtiö Ifin kotitalousasiakkaiden määrä kasvoi kaikilla markkinoilla ollen vuoden lopussa yli kolme miljoonaa – korkeampi kuin koskaan aiemmin. Maksutulon kasvu koko vuodelta 2017 kohosi lähes kahteen prosenttiin. Erityisen ilahduttavaa kehitys oli Norjassa, missä maksutulo oli supistunut useana vuonna. Nyt vuotuista kasvua kertyi 2,6 prosenttia ja viimeisellä vuosineljänneksellä peräti 5,7 prosenttia. Ifin yhdistetty kulusuhde oli 85,3 prosenttia. Tämä on kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde yhtiön historiassa.  Tulos ennen veroja oli erinomainen, 818 miljoonaa euroa.

Digitalisaatio näkyy yhä vahvemmin vakuutusasioinnissa ja mahdollistaa entistäkin parempien asiakaskokemusten tarjoamisen. Pohjoismaiden johtavana vahinkovakuutusyhtiönä If marssii kehityksen etulinjassa. Jo puolet Ifin asiakkaista vastaanottaa kaikki vakuutusasiakirjansa ja -laskunsa sähköisesti. Henkilöasiakkaiden korvaushakemuksistakin jo 40 prosenttia tehdään verkossa.

Nordea käy läpi suuria muutoksia

Sammon osuus Nordean nettotuloksesta oli 616 miljoonaa euroa, mikä oli alle odotustemme. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. Pankilla on käynnissä useita suuria muutosprosesseja.  Suurimpana omistajana Sammolla on vahva luottamus, että suunnitellut tehostustoimet toteutuvat ja yhtiön kannattavuus nousee uudelle tasolle lähivuosina. Nordean tase on vahvempi kuin koskaan aiemmin, minkä ansiosta pankin hallitus ehdottaa 15.3. järjestettävälle yhtiökokoukselle osingon nostamista 0,68 euroon osakkeelta. Toteutuessaan osinko on kaikkien aikojen suurin ja tuo Sammolle 585 miljoonaa euroa.

Nordean yhtiökokouksessa päätetään myös pääkonttorin siirtämisestä Tukholmasta Helsinkiin, Euroopan pankkiunionin piiriin. Nordea arvioi kotipaikan siirron pankkiunioniin tuovan nettonykyarvoltaan yhteensä noin 0,9 – 1,2 miljardin euron säästöt. Taloudelliset hyödyt ovat niin merkittävät, että uskon osakkeenomistajien äänestävän siirron puolesta.

Vahva asema Topdanmarkissa vakiinnutettu

Topdanmarkia käsiteltiin Sammon tilinpäätöksessä tytäryhtiönä ensimmäistä kertaa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Sampo on vakiinnuttanut asemansa yhtiön suurimpana osakkeenomistajana lähes 49 prosentin osuudella kokonaisäänimäärästä.

Topdanmarkin vuosi 2017 oli erinomainen. Sammon osuudeksi yhtiön nettotuloksesta ilman konsolidoinnista aiheutunutta kertaerää kirjautui 142 miljoonaa euroa. Yhdistetty kulusuhde oli erittäin vahva, 82,0 prosenttia. Yhtiön hallitus esittää 12.4. pidettävälle yhtiökokoukselle 19 Tanskan kruunun osakekohtaista osinkoa. Sammon osuus ensimmäistä kertaa moneen vuoteen jaettavasta osingosta on 107 miljoonaa euroa. Helmikuussa 2018 Topdanmarkin johdossa tapahtui vastuunvaihto, kun Peter Hermann nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi.

Mandatum Lifen sijoitukset tuottivat hyvin

Mandatum Lifen tulos ennen veroja kohosi 236 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminta tuotti hyvin, 6,5 prosenttia käyvin arvoin. Lisäksi sekä kustannus- että riskiliikkeen tulokset kohosivat kaikkien aikojen ennätyksiinsä. Erinomainen suoritus! Mandatum Lifen vastuuvelka oli vuoden lopussa 11,6 miljardia euroa, josta sijoitussidonnaisen vastuuvelan osuus oli 61 prosenttia. Tämä on kaikkien aikojen korkein taso, mistä erityiskiitos kuuluu kasvaneelle varainhoitoliiketoiminnalle.

Neuvottelut Danske Bankille myytävän vakuutuskannan arvosta saatiin päätökseen kesäkuussa 2017 ja arvoksi muodostui 334 miljoonaa euroa. Kannan myynti vahvistaa Mandatum Lifen vakavaraisuutta ja tulevien vuosien osingonmaksukykyä. Siirron arvioidaan tapahtuvan vuoden 2018 loppupuolella.

Suoria sijoituksia 750 miljoonalla eurolla

Emoyhtiö Sampo Oyj sijoitti vuonna 2017 kolmeen finanssialalla ja fintech-ympäristössä toimivaan yhtiöön - Netsiin, Saxo Bankiin ja Nordaxiin.

Tanskalainen Nets on Pohjoismaiden johtava maksupalveluyhtiö ja digitaalisen maksamisen edelläkävijä. Saxo Bank puolestaan on kaupankäyntiteknologiaan erikoistunut tanskalaisyhtiö. Helmikuussa 2018 Nordic Capital ja Sampo tekivät ostotarjouksen ruotsalaisesta kulutusluottoja tarjoavasta nettipankista Nordaxista. Näiden toteutuessa olemme sijoittaneet kolmeen yhtiöön yhteensä noin 750 miljoonaa euroa.

Sijoituskohteet olemme käyneet huolellisesti läpi ja uskomme sijoittajapartnereidemme kanssa luotuihin strategioihin yhtiöiden kehittämiseksi entistäkin paremmiksi. On hyvin mahdollista, että teemme lisää suoria sijoituksia pohjoismaisiin finanssi- ja vakuutussektorin yhtiöihin.

Osinko kasvaa yhdeksättä kertaa peräkkäin

Sammon tavoite, siitä lähtien kun aloitin konsernijohtajana vuonna 2009, on ollut kasvattaa osinkoa joka vuosi. Hallitus ehdottaa huhtikuussa järjestettävälle yhtiökokoukselle 2,60 euron osinkoa osakkeelta. Yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotuksen nousee osinko jo yhdeksännen kerran peräkkäin. Sampo onkin yksi pisimpään osinkoaan yhtäjaksoisesti korottaneista yhtiöistä Helsingin pörssissä. Tavoitteenamme on kasvattaa osinkoa myös jatkossa.

 

Vuoden 2018 tammikuussa Sammon listautumisesta Helsingin pörssiin tuli kuluneeksi 30 vuotta. Sammon menestys on heijastunut osakkeenomistajiemme saamiin tuottoihin. Erityisesti viimeisen kahdenkymmenen vuoden jaksolla osakkeenomistajien saama kokonaistuotto, osingot uudelleensijoitettuina, on ollut erinomainen, keskimäärin 17 prosenttia vuodessa. Tästä haluan lausua lämpimät kiitokseni Sampoon luottaneille sijoittajille, joista suuri osa on ollut mukana jo pitkään.

Yhtiön menestys riippuu kuitenkin aina ennen kaikkea asiakkaista ja henkilöstöstä. Tytär- ja osakkuusyhtiöidemme noin 14 miljoonaa asiakasta ansaitsevat kiitoksen kuluneesta vuodesta. On ilahduttavaa nähdä, että lukumäärä on tasaisessa kasvussa. Henkilöstömme on työskennellyt vuoden 2017 aikana kasvavien raportointi- ja muiden viranomaisvaateiden paineessa. Niistä on selvitty erinomaisesti ja olen hyvin luottavainen kykyymme vastata tuleviinkin haasteisiin.

Kari Stadigh
Konsernijohtaja