Yritysvastuu

Sampo Oyj ja koko Sampo-konserni tiedostavat yhteiskuntavastuunsa ja kaikki konsernin yhtiöt ovat sitoutuneita vastuulliseen yrityskansalaisuuteen. Sampo sitoutuu toimintaansa kehittäessään edistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden periaatteita yhtiön etujen ja sidosryhmiensä odotusten mukaisesti.

Vuonna 2017 Sampo keskittyi kehittämään entistä konkreettisempaa tapaa hallinnoida yritysvastuuta konsernitasolla. Tarkoituksena on vastata paremmin konsernin eri sidosryhmien ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Vuonna 2017 Sampo jatkoikin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin kehittämistä valmistautumalla konsernin ensimmäisen Yritysvastuuraportin julkaisuun. Tärkeimpiä kehityshankkeita olivat konsernin yritysvastuuorganisaation ja raportointiprosessien kehittäminen, Sammon sijoitusprosessien ja sijoituksiin liittyvän päätöksenteon arvioiminen ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon (ESG) näkökulmista, olemassa olevien konsernitason politiikkojen päivittäminen ja hiilijalanjälkianalyysin laatiminen Sammon sijoituksista.

Sampo-konserni julkaisee muuhun kuin taloudelliseen tietoon pohjautuvan selvityksen Kirjanpitolain luvun 3a pykälän 5 mukaisesti. Selvitys (Yritysvastuuraportti 2017) on erillinen hallituksen toimintakertomuksesta ja se julkaistaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Sampo-konsernissa käytännön yritysvastuutoiminta keskittyy tytäryhtiöihin. Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden Ifin, Topdanmarkin ja Mandatum Lifen toiminnat poikkeavat toisistaan huomattavasti ja siksi myös niiden yritysvastuutoimenpiteet ovat suurelta osin erilaisia. Tytäryhtiöillä on omat liiketoiminnan erityispiirteitä vastaavat toimintatapansa yritysvastuuraportoinnissa. Lisätietoja Ifin ympäristötoimista on saatavilla Ifin ympäristöraporteista www.sampo.com/environmentalreport. Topdanmarkin vastuullisuudesta voi lukea yhtiön vastuullisuusraporteista www.topdanmark.com/en/csr/csr-reports/. Mandatum Lifen yritysvastuutoimista saa lisätietoa yhtiön verkkosivuilta english.mandatumlife.fi/csr.