Topdanmark vuonna 2017

Topdanmarkin tulos ennen veroja vuodelta 2017 oli 2 235 miljoonaa Tanskan kruunua (1 942). Yhdistetty kulusuhde oli 82,0 (85,1). Parannus johtui suurvahinkojen ja säähän liittyvien korvausvaatimusten vähäisestä määrästä sekä run-off-voittojen kasvusta. Topdanmarkin hallitus ehdottaa vuoden 2018 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 19 Tanskan kruunua osakkeelta.

Henkivakuutustoiminnan tulos kasvoi 249 miljoonaan Tanskan kruunuun edellisvuoden 189 miljoonasta. Kasvu johtui lähinnä sijoitustoiminnan tuloksen sekä kustannusliikkeen tuloksen paranemisesta.

Yhdistetty kulusuhde on kehittynyt suhteellisen vakaasti. Syitä tähän ovat riskiin perustuva hinnoittelu, tiukat hyväksymiskriteerit sekä asiakastyytyväisyyteen ja kannattavien asiakkaiden sitoutumiseen panostaminen.

Yhdistetty kulusuhde Topdanmark, 2013–2017
%

Topdanmarkin sijoitustoiminnan tuotto oli 396 miljoonaa Tanskan kruunua. Sijoituksista saavutettiin hyvä tuotto maltillisesta riskitasosta huolimatta. Vastuuvelan katteena olevan sijoitusomaisuuden korkosijoitukset olivat pääasiassa joukkovelkakirjalainoissa, joiden duraatio on samalla tasolla vastuuvelan duraation kanssa.

Vuonna 2017 Topdanmark käynnisti toimenpiteet tullakseen Tanskan parhaiten johdetuksi vakuutusyhtiöksi.

Toimintasuunnitelma ja nykytila pääpiirteittäin:
  • Topdanmark panostaa toiminnan tehostamiseen myös vuonna 2018. Kulujen odotetaan muodostavan 0,5–1 prosenttiyksikköä yhdistetystä kulusuhteesta.
  • Vahinkovakuutuksissa Topdanmarkilla on jakelusopimukset Danske Bankin ja Sydbankin kanssa. Vuonna 2017 Topdanmarkin monikanavaisen jakelun strategiaa täydennettiin sopimuksella Tanskan suurimman supermarketketjun Coopin kanssa.
  • Henkivakuutuksissa Topdanmark saavutti 11 prosentin kasvun. Siten yhtiö on yhä yksi Tanskan nopeimmin kasvavista henkivakuutusyhtiöistä. Topdanmarkin asema on hyvä, koska sen sijoitustoiminnan tuotot ovat kilpailukykyiset, asiakastyytyväisyys korkealla tasolla ja hallintokulut pienet.
Digitalisaatio, tehokkuus ja muodonmuutos

Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja kuudenneksi suurin henkivakuutusyhtiö. Topdanmarkin markkinaosuus vahinkovakuutuksissa on 17 prosenttia.

 

Topdanmarkilla on noin 600 000 henkilö-, maatalousyrittäjä- tai pk-yritysasiakasta ja se käsittelee vuosittain noin 300 000 korvaushakemusta.

 

Topdanmarkin markkinaosuus Tanskan henkivakuutusmarkkinoista on 9 prosenttia ja sillä on noin 130 000 tanskalaista yritys- ja henkilöasiakasta. Enemmistö henkivakuutusasiakkaista on ryhmäeläkeasiakkaita, joilla on lakisääteinen eläkevakuutus. Topdanmark on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Topdanmarkista oli vuoden 2017 lopussa 46,7 prosenttia.