Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2017 velkarahoitusta 3 177 miljoonaa euroa (3 548) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 754 miljoonaa euroa (2 104). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, 496 miljoonaa euroa (637) tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja sekä 58 miljoonaa euroa muita rahamarkkinainstrumentteja (28). Vuoden 2017 lopussa nettovelka oli 1 423 miljoonaa euroa (1 443). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 41 prosenttia (47) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 29 prosenttia (32).

Sampo Oyj maksoi 27.2.2017 erääntyneen 500 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen lainansa eräpäivänään.

Sampo Oyj laski 30.5.2017 liikkeelle senioriehtoisen, vakuudettoman, kiinteäkorkoisen 500 miljoonan euron suuruisen velkakirjan. Kyseinen velkainstrumentti on laskettu liikkeelle osana Sammon EMTN-ohjelmaa ja sen eräpäivä on 30.5.2025.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2017 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 884 miljoonan euron (2 877) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 293 miljoonan euron (671) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.12.2017 ilman koronvaihtosopimuksia 0,93 prosenttia (1,37).

Liikkeelle lasketut velkainstrumentit Sampo Oyj, 31.12.2017
Velkainstrumentti Korkokuponki Swap Kokonaiskorko Eräpäivä
Yritystodistukset 293 milj. euroa Euribor + marginaali - 0,2500 % Keskimäärin 3kk
Senior Bond 2 000 milj. SEK Stibor3kk + 1,45 % Euribor3kk + 1,375 % 1,0460 % 29.5.2018
Senior Bond 500 milj. euroa 1,1250 % - 1,1640 % 24.5.2019
Senior Bond 2 000 milj. SEK Stibor3kk + 0,77 % Euribor3kk + 0,586125 % 0,2571 % 28.5.2020
Senior Bond 1 000 milj. SEK 1,2500 % EUR 1,007 % 1,0070 % 28.5.2020
Senior Bond 500 milj. euroa 1,5000 % - 1,5920 % 16.9.2021
Senior Bond 750 milj. euroa 1,0000 % - 1,0060 % 18.9.2023
Senior Bond 500 milj. euroa 1,2500 % EUR6kk + 0,735 % 0,4610 % 20.5.2025
Julkinen velka 3 040 milj. euroa 0,9190 %
Private placements 138 milj. euroa 1,1128 %
Yhteensä 3 178 milj. euroa 0,9274 %

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt heilahtelu.

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta. suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa.