Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Olennaiset määräysvallattomien omistajien osuudet
Omistusosuus
Tytäryritys Toimipaikka 2017 2016
Topdanmark A/S Tanska 51,1 -
Kertyneet määräysvallattomien omistajien osuudet 660 -
Yhteenveto taloudellisesta informaatiosta. Luvut ovat lukuja ennen konsernieliminointeja.
Määräysvallattomille omistajille kohdistettu voitto
Milj. e 2017 2016
Vakuutusmaksutulo 498 -
Sijoitustoiminnan nettotuotot 107 -
Liiketoiminnan muut tuotot 1 -
Korvaukset -285 -
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -163 -
Henkilöstökulut -68 -
Liiketoiminnan muut kulut -32 -
Rahoituskulut -3 -
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 4 -
Voitto ennen veroja 59 -
Verot -14 -
Tilikauden voitto 45 -
Määräysvallattomille omistajille kohdistettu voitto 23 -
Määräysvallattomien omistajien osuus konsernitaseesta
Milj. e 2017 2016
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 130 -
Sijoituskiinteistöt 489 -
Aineettomat hyödykkeet 696 -
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 173 -
Rahoitusvarat 6 166 -
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 464 -
Laskennalliset verosaamiset 2 -
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 77 -
Muut varat 211 -
Käteiset varat 72 -
Varat yhteensä 11 480 -
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 5 405 -
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 4 036 -
Rahoitusvelat 303 -
Laskennalliset verovelat 196 -
Muut velat 249 -
Velat yhteensä 10 189 -
Nettovarallisuus, josta 1 291
Emoyhtiön omistajien osuus 631 -
Määräysvallattomien osuus 660 -