Vuosi 2017 lukuina

 Avainluvut Sampo-konserni, 2017
Avainluvut
Sampo-konserni, 2017
Milj. € 2017 2016 Muutos, %
Tulos ennen veroja 2 482 1 871 33
If 818 824 -1
Topdanmark*) 848 59 -
Osakkuusyhtiö Nordea 616 773 -20
Mandatum 236 210 13
Omistusyhteisö (pl. Nordea) -40 6 -
Tilikauden tulos **) 2 239 1 650 36
2017 2016 Muutos
Tulos/osake, euroa 3,96 2,95 1,01
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 3,79 3,14 0,65
Substanssi/osake, euroa 25,37 24,86 0,51
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 364 6 780 2 584
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 154 154 0
Oman pääoman tuotto, % 17,1 15,0 2,1
*) Vuoden 2017 lukuihin sisältyy kertaluonteinen 706 miljoonan euron suuruinen voittoerä, joka liittyy siihen, että Topdanmark alettiin konsolidoimaan tytäryhtiönä. Ilman tätä erää segmentin tulos ennen veroja olisi ollut 142 miljoonaa euroa.
**) sisältää määräysvallattomien osuuden 23 miljoonaa euroa.
Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2016 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.
Osakkeen hinnan kehitys Sampo Oyj, 2013–2017
Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, 2013–2017
kpl
Osakkeen perustiedot
A-osake B-osake
Pörssi Nasdaq Helsinki ISIN-koodi FI0009006613
Lista OMXH Suuret yhtiöt Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) 1 200 000
Toimiala Rahoitus Äänimäärä/osake 5/osake
Listautumispäivämäärä 14.1.1988
Kaupankäyntitunnus SAMPO (OMX)
ISIN-koodi FI0009003305
Osakkeiden lukumäärä 554 151 850
Äänimäärä/osake 1/osake
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi.
A-osake B-osake
Pörssi Nasdaq Helsinki ISIN-koodi FI0009006613
Lista OMXH Suuret yhtiöt Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) 1 200 000
Toimiala Rahoitus Äänimäärä/osake 5/osake
Listautumispäivämäärä 14.1.1988
Kaupankäyntitunnus SAMPO (OMX)
ISIN-koodi FI0009003305
Osakkeiden lukumäärä 554 151 850
Äänimäärä/osake 1/osake
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi.