Omistusyhteisö

Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2017 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Tulos Omistusyhteisö, 2017
Tulos
Omistusyhteisö, 2017
Milj. € 2017 2016 Muutos, %
Sijoitustoiminnan nettotuotot 10 36 -72
Liiketoiminnan muut tuotot 18 17 9
Henkilöstökulut -18 -16 15
Liiketoiminnan muut kulut -14 -18 -21
Rahoituskulut -36 -14 168
Osuus osakkuusyritysten voitosta 616 773 -20
Tulos ennen veroja 576 778 -26
Avainluvut Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumääärä (FTE) 60 57 3

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 576 miljoonaa euroa (778), josta 616 miljoonaa euroa (773) muodostui Nordean vuoden 2017 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli -40 miljoonaa euroa (6). Tulosta rasitti Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin kruunun kurssivaihtelusta aiheutunut 39 miljoonan euron tappio, joka vaikutti sekä sijoitustoiminnan tuottoihin että rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,6 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 31.12.2017 oli 8,7 miljardia euroa eli 10,09 euroa osakkeelta. Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.