Yritysvastuu Ifissä

Ifin tärkein tehtävä on varmistaa, että sen asiakkailla on oikeanlainen vakuutusturva. If seuraa asiakastarpeiden muuttumista eri elämäntilanteissa ja tarjoaa asiakkaille vahinkoja ennaltaehkäiseviä palveluja. Riskinhallinnan- ja underwriting-osaamisen kautta yritysvastuu on osa Ifin ydinliiketoimintaa. Näin ollen Ifillä on merkittävä rooli koko yhteiskunnan turvallisuuden edistämisessä. Vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy on Ifin, sen asiakkaiden ja koko yhteiskunnan etu.

If pyrkii kohti turvallisempaa yhteiskuntaa viestimällä vahingontorjuntaan liittyvistä teemoista. Vuonna 2017 Ifin yritysvastuutyö keskittyi vahingontorjuntaan turvallista yhteiskuntaa edistävien hankkeiden myötä. Lisäksi If pyrki lisäämään ilmastonmuutokseen liittyvää tietoutta. Nämä molemmat ovat tärkeässä osassa Ifin yritysvastuustrategiaa. Vuonna 2017 If toteutti yritysvastuutyötään yhdessä erilaisten organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. If antoi myös lahjoituksia turvallisuutta edistävään työhön ja opasti aktiivisesti asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään.

Vahingontorjunta

Vuosien mittaan Ifille on kertynyt paljon tietoa siitä, miten erilaiset vahingot vaikuttavat ihmisiin ja miten niitä voidaan välttää. Tämän tiedon tarve ja merkitys kasvavat koko ajan sekä Ifin että yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. If haluaa jakaa tietämystään ja osaamistaan vahinkojen ennaltaehkäisystä kaikille. If on esimerkiksi avannut Pohjoismaissa verkkokauppoja, joista voi ostaa turvallisuutta edistäviä tuotteita heijastimista ensiapupakkauksiin ja lukoista pelastusliiveihin.

Ilmastomuutos

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa koko vakuutusalaan ja ympäröiviin yhteiskuntiin. If toimii maissa, joissa poikkeukselliset sääilmiöt kuten myrskyt, rankkasateet ja tulvat ovat ilmastonmuutoksen todennäköisiä seurauksia. Vakuutusala kiinnittää huomiota varhaisiin merkkeihin ympäristövaikutusten seurauksista ja erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Keskeinen osa Ifin vastuullisuustyötä on ilmastonmuutoksen torjunta. If on ottanut selkeästi kantaa ympäristökysymysten tärkeyden puolesta ja toimii aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. If kehittää tuotteita, prosesseja ja vahingontorjuntapalveluja auttaakseen asiakkaitaan toimimaan ympäristöystävällisemmin. Opastamalla asiakkaitaan vahinkojen ennaltaehkäisyssä If voi auttaa heitä säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä. Lisätietoja Ifin ympäristötyöstä löytyy Ifin Ympäristöraportista 2017.

If on tehnyt vuosien ajan eri vastuullisuusteemoihin liittyvää yhteistyötä lukuisien organisaatioiden kanssa. Ilmastonmuutos on ollut yksi yhteistyön osa-alueista. Tuore esimerkki on yhteistyö norjalaisen CICERO Centre for Climate Research -keskuksen kanssa Oslossa. Viisivuotisessa tutkimusprojektissa maailmanlaajuisesti tunnustetut CICEROn tiedemiehet tutkivat rankkasateiden vaikutuksia ja sitä, missä niitä todennäköisimmin esiintyy lähivuosina. Tutkimustuloksista viestitään Ifin asiakkaille ja sidosryhmille, jotta he voisivat varautua ilmastonmuutokseen.

Tanskassa If osallistuu aktiivisesti Network for Eco Labelled Products -verkoston työhön. Aktiivisena verkoston jäsenenä If viestittää tavarantoimittajille ja valmistajille, että johtavat pohjoismaiset yritykset vaativat tuotteita, joiden valmistuksessa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteiskunnan turvallisuus

Turvallisuus on edelleen Ifille tärkeä aihe. Viime vuosina If on keskittynyt erityisesti palo- ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Ifin asiantuntijat ovat analysoineet yhtiön laajoja vahinkotilastoja ja julkaisseet niistä tietoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi jo vuosien ajan. Ruotsissa vuonna 2017 pääkohderyhmänä olivat pyöräilijät. If teki muutosehdotuksia tieliikennelakeihin ja asetuksiin pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Muutosehdotukset ovat herättäneet erityistä huomiota mediassa ja pyöräilijöiden keskuudessa.

Lasten ja nuorten turvallisuus on ollut Ifin turvallisuustyön johtavana teemana. Vuosikymmenen ajan If on osallistunut projekteihin, joiden tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa koulujen lähistöllä. Ifin vuosittain teettämä tutkimus osoittaa, että useimmat koulujen rehtoreista ovat huolissaan lasten turvallisuudesta liikenteessä ja että edistystä tapahtuu hitaasti. Lisäksi If Turvallisuusrahasto lahjoittaa Norjassa ja Suomessa kuukausittain heijastinliivejä ja muita turvatuotteita päiväkodeille, kouluille ja muille paikallisille toimijoille.

"If’s Safety Pin" -apurahan myötä If pyrkii torjumaan yhteiskunnassa tapahtuvaa syrjäytymistä Ruotsissa. Apuraha myönnetään vuosittain nuorelle sosiaalialan yrittäjälle, joka pyrkii tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Vuonna 2017 50 000 Ruotsin kruunun apurahan sai Madeleine Beermann, joka toimii puheenjohtajana ruotsalaisessa Unga Reumatiker (nuoret reumaatikot) -järjestössä. 

Vuonna 2017 If toi kaikkien Pohjoismaiden markkinoille Kunnon koti -palvelun. If tarjoaa laajan kotivakuutuksen hankkineille omakotiasujille kodin kuntotarkastuksen veloituksetta. Koulutetut tarkastajat tarkastivat vuonna 2017 lähes 40 000 kotia, ja suunnitelmissa on 40 000 uuden kodin tarkastaminen joka vuosi. Tarkastus antaa asiakkaille arvokasta tietoa siitä, miten he voivat huolehtia paremmin kodistaan ja parantaa sen turvallisuutta esimerkiksi minimoimalla tulipalon ja murtovarkauksien riskit.

Tulipaloja sattuu edelleen joka vuosi monissa kodeissa kaikissa Pohjoismaissa. If tiedottaa, opastaa ja kouluttaa asiakkaitaan ja sidosryhmiään ennaltaehkäisemään tulipaloja. Norjassa If on ollut perustamassa vuosittaista kansallista palontorjuntaviikkoa ja osallistuu siihen vuosittain. Norjassa If on myös julkaissut “Brannleken”-verkkosovelluksen, jonka tavoitteena on saada perheet pohtimaan sitä, miten pitää toimia, jos kotona syttyy tulipalo.

Kohti tulevaa

Tulevaisuudessa If jatkaa vastuullisuustyönsä kehittämistä tutuissa teemoissa. If kantaa osansa vastuusta asiakkaidensa ja koko yhteiskunnan turvallisuudesta. If uskoo, että yhteiskunnallinen muutos on mahdollista jakamalla tietoa ja tarjoamalla asiantuntemusta.