Mandatum Life -konserni

Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltian maissa ja tarjoaa säästö- ja eläkevakuutuksia, joissa on henkivakuutuskomponentti, sekä vakuutuksia, jotka kattavat kuolevuus-, sairastavuus- ja työkyvyttömyysriskejä.

Mandatum Life on johtava eläkevakuuttaja yrityssegmentissä, joka on Mandatum Lifen asiakasstrategian kulmakivi. Näiden yritysten johtoon ja henkilöstöön sisältyy merkittävää varainhoito- ja muuta henkilöasiakaspotentiaalia muita keskeisiä liiketoiminta-alueita ajatellen, esimerkiksi liittyen varallisuuden hoitoon ja sijoitussidonnaiseen liiketoimintaan sekä henki- ja tapaturmaliiketoimintaan. Viimeisten muutaman vuoden aikana Mandatum Life on laajentanut liiketoiminta-aluettaan henkivakuutustoiminnan ulkopuolelle, esimerkiksi sijoitusrahastoihin ja konsultointiin, mutta nämä liiketoiminnot ovat vielä pieniä tuloksellisuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta.

Olemassa oleva laskuperustekorkoinen vastuuvelka ja sitä kattavat varat ovat riskienhallinnan näkökulmasta edelleen kriittisin osa-alue. Mandatum Lifen strategiana on ylläpitää riittävän vahva vakavaraisuusasema, mikä mahdollistaa keskimääräisiä laskuperustekorkoja korkeampien pitkän aikavälin sijoitustuottojen tavoittelun.