Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj sai tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordea Bank AB:ltä vuonna 2017 osinkoina noin 1,5 miljardia euroa. Saadut osingot olivat seuraavat:

  • Mandatum Life, 125 miljoonaa euroa maaliskuussa 2017 ja 150 miljoonaa euroa syyskuussa 2017;
  • Nordea Bank AB, 557 miljoonaa euroa maaliskuussa 2017 ja
  • If, 6 miljardia Ruotsin kruunua (620 miljoonaa euroa) joulukuussa 2017.

Nordea Bank AB:n hallitus esitti 25.1.2018, että sen 15.3.2018 kokoontuva varsinainen yhtiökokous hyväksyisi osingoksi 0,68 euroa osakkeelta. Sammon nykyisellä osakeomistuksella osinko on noin 585 miljoonaa euroa. Ehdotettu osingonmaksupäivä on 26.3.2018.

Topdanmarkin hallitus ehdotti 12.4.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 19 Tanskan kruunua osaketta kohti. Sammon osuus Topdanmarkin jakamasta osingosta on 107 miljoonaa euroa.

Mandatum Life suunnittelee maksavansa 150 miljoonan euron osingon vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.