Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Sampo Oyj:n tuloslaskelma
Milj. e Liite 2017 2016
Liiketoiminnan muut tuotot 1 18 17
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -16 -13
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 -2
Muut henkilösivukulut -1 -1
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 0 0
Liiketoiminnan muut kulut 2 -14 -18
Liikevoitto -14 -17
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 890 1 004
Tuotot muista osuuksista 563 563
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 21 15
Muilta 16 19
Muut tuotot ja kulut sijoituksista -66 -31
Muut korkotuotot 11 22
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0
Muille kuin saman konsernin yrityksille -50 -63
Valuuttatulos 26 55
Voitto ennen veroja 1 396 1 567
Tuloverot
Tilikauden verot 0 -1
Aikaisempien tilikausien verot 0 0
Laskennalliset verot 0 -1
Tilikauden voitto 1 396 1 565