Henkilöstö

Sampo-konsernin työntekijöiden määrä (FTE) oli vuonna 2017 keskimäärin 9 364 (6 780). Henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2017 nousi 39 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Kasvu johtui Topdanmarkin konsolidoinnista tytäryhtiöksi 30.9.2017.

Suurin liiketoiminta-alue Sampo-konsernissa on If, joka työllisti keskimäärin 68 prosenttia henkilöstöstä. Topdanmark työllisti 25 prosenttia ja Mandatum Life noin 6 prosenttia henkilöstöstä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli prosentti henkilöstöstä.

Maantieteellisesti Sampo-konsernin henkilöstö jakautui siten, että Tanskassa työskenteli 32 prosenttia, Suomessa 24 prosenttia, Ruotsissa 20 prosenttia ja Norjassa 14 prosenttia henkilöstöstä. Muiden maiden osuus henkilöstöstä oli 10 prosenttia.

Vuonna 2017 Ifin henkilöstömäärä kasvoi 3 prosenttia. Joulukuun 2017 lopussa Ifissä työskenteli 6 451 henkeä.

Topdanmark työllisti 2 405 henkeä vuoden lopussa.

Mandatum Lifen henkilöstömäärä laski 3 prosenttia. Mandatum Life työllisti joulukuun 2017 lopussa 521 henkilöä.

Sampo Oyj työllisti vuoden lopussa 62 henkilöä.

Sampo-konsernissa työskenteli vuoden 2017 lopussa yhteensä 9 439 henkeä.

Lisätietoja Sampo-konsernin henkilöstöstä on saatavilla vuoden 2017 vuosikertomuksen Henkilöstö-osuudessa.