40 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 7. helmikuuta 2018 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 19. huhtikuuta 2018 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2017 jaettavan osingon määräksi 2,60 euroa osakkeelta (yht. 1 443 914 810 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2018 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.