Sampo Oyj
Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
Sampo Oyj:n tilinpäätös liitetietoineen on laadittu suomalaisen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Sampo Oyj:n erillistilinpäätöksen laatimisperiaatteet eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea konsernin IFRS- standardien mukaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Rahoitusvälineet on arvostettu markkinoilta saatuun käypään arvoon.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1–4
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2017 2016
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 18 17
Yhteensä 18 17
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2017 2016
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut kulut -13 -17
Yhteensä -14 -18
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2017 2016
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Verokonsultointi -0,0 -
Muut palkkiot -0,2 -0,1
Yhteensä -0,4 -0,3
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2017 2016
Saadut osingot yhteensä 1 453 1 567
Korkotuotot yhteensä 43 56
Korkokulut yhteensä -50 -63
Myyntivoitot yhteensä 9 0
Myyntitappiot yhteensä 0 -26
Valuuttatulos 26 55
Muut -71 -5
Yhteensä 1 410 1 584