Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 15–16
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2017 2016
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 4 4
Yli viiden vuoden kuluttua 1 1
Yhteensä 6 5