Tuloveroja koskevat liitetiedot 14
14 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Milj. e 2017 2016
Laskennalliset verosaamiset
Tappiot 14 14
Laskennalliset verovelat
Käyvän arvon rahasto -11 -7
Yhteensä netto 3 7