1 Vakuutusmaksutulo
Milj. e 2017 2016
Vahinkovakuutus 4 737 4 458
Henkivakuutus
Vakuutussopimukset 802 615
Sijoitussopimukset 457 475
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 5 996 5 548
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus -174 -166
Henkivakuutus, vakuutussopimukset -7 -6
Jälleenvakuutus yhteensä -181 -172
Konsernin vakuutusmaksutulo yhteensä, netto ¹) 5 815 5 375
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".