10 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
2017 2016
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 6 77 83 6 77 84
Kertyneet poistot -2 -54 -56 -2 -56 -57
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 22 27 5 22 26
31.12.
Hankintameno 5 71 76 6 77 83
Tytäryhtiöhankinnat 115 50 165
Kertyneet poistot -2 -81 -83 -2 -54 -56
Kirjanpitoarvo 31.12. 118 40 158 4 22 27
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.