3 Korvauskulut
Milj. e 2017 2016
Maksetut korvaukset
Vahinkovakuutus -3 036 -2 818
Henkivakuutus
Vakuutussopimukset -845 -692
Sijoitussopimukset -311 -355
Maksetut korvaukset yhteensä, brutto -4 193 -3 865
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus 100 73
Henkivakuutus, vakuutussopimukset 5 3
Jälleenvakuuttajien osuus yhteensä 105 76
Maksetut korvaukset yhteensä, netto -4 088 -3 789
Korvausvastuun muutos
Vahinkovakuutus 75 87
Henkivakuutus, vakuutussopimukset 0 77
Korvausvastuun muutos yhteensä, brutto 76 164
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus -8 -2
Henkivakuutus, vakuutussopimukset -3 0
Jälleenvakuuttajien osuus yhteensä -11 -2
Korvausvastuun muutos yhteensä, netto 65 162
Konsernin korvauskulut yhteensä -4 023 -3 627