7 Ifin tulosanalyysi
Milj. e 2017 2016
Vakuutusmaksutuotot 4 293 4 286
Korvauskulut -2 959 -2 905
Liikekulut -705 -713
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -8 -7
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 19 -3
Vakuutustekninen kate 640 658
Sijoitustoiminnan nettotuotto 229 188
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -52 -26
Muut tuotot ja kulut 0 3
Liikevoitto 818 824
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2017 2016
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -241 -235
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -490 -490
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -227 -226
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -35 -33
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -23 -17
Yhteensä -1 016 -1 002