24 Muut varat
Milj. e 2017 2016
Korot 116 86
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 259 1 182
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 50 51
Kauppahintasaamiset 12 49
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 152 123
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 114 120
Muut 236 148
Konsernin muut varat yhteensä 1 939 1 761
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset sekä etukäteen maksetut eläkkeet ja saamiset yhteistoimintayhtiöiltä.
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 109 milj. euroa (114).
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2017 2016
1.1. 123 131
Tytäryhtiöhankinnat 41 -
Nettomuutos tilikauden aikana -6 -10
Valuuttakurssierot -6 2
31.12. 152 123