26 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2017 2016
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 794 4 427
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 2 230 1 972
Velat vakuutuksenottajille 4 036 -
Yhteensä 11 060 6 399
Mandatumin myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -3 100 -2 992
Milj. e
Konsernin velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 7 959 3 407