19 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Milj. e 2017 2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset 2 826 1 426
Osakkeet ja osuudet 6 870 4 660
Yhteensä 9 697 6 086
Lainat ja muut saamiset 373 330
Muut rahoitusvarat 440 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 10 509 6 419
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -3 100 -2 992
Konsernin sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 7 409 3 427