20 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana
Milj. e 1.1. Tytäryhtiöhankinnat Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 0 15
Eläkevelvoitteet 28 0 -6 -1 -1 20
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 13 2 -1 2 -1 15
Yhteensä 56 2 -7 1 -2 50
Laskennallisten verojen netotus -32
Laskennalliset verosaamiset taseessa 18
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 257 0 -58 0 -10 189
Käyvän arvon muutokset 265 0 -3 11 -2 271
Muut veronalaiset tilapäiset erot 33 197 -22 1 0 209
Yhteensä 555 197 -83 12 -12 670
Laskennallisten verojen netotus -32
Laskennalliset verovelat taseessa 638
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 15
Eläkevelvoitteet 35 -8 1 0 28
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 19 -7 0 1 13
Yhteensä 68 -15 1 1 56
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verosaamiset taseessa 27
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 251 6 0 0 257
Käyvän arvon muutokset 221 -2 48 -2 265
Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 4 1 0 33
Yhteensä 500 8 49 -2 555
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verovelat taseessa 527
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 27 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2019.

Mandatumissa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa.