14 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Käyvän arvon suojausta on sovellettu tilikaudella vain Mandatumissa.
Milj. e 2017 2016
If
Johdannaissopimukset 25 14
Lainat ja muut saamiset 83 84
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 109 11 569
If yhteensä 11 217 11 667
Topdanmark
Johdannaissopimukset 16 -
Kaupankäyntivarat 5 692
Lainat ja muut saamiset 458 -
Topdanmark yhteensä 6 166 -
Mandatum
Johdannaissopimukset 31 13
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat - 24
Lainat ja muut saamiset 0 20
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 144 5 612
Yhteensä 5 176 5 670
Myytävänä olevat rahoitusvarat -198 -210
Mandatum yhteensä 4 977 5 459
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 13 18
Lainat ja muut saamiset 0 0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 729 814
Sijoitukset tytäryhtiöissä 3 767 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 4 510 3 201
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 038 -2 659
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 22 832 17 668
Johdannaissopimukset
2017 2016
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 2 836 6 77 735 12 4
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 11 131 74 18 5 317 27 75
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 188 2 1 92 0 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 11 319 76 18 5 409 27 75
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 0 0 0 9 3 3
Osakefutuurit 44 0 0 - - -
Osakejohdannaiset yhteensä 44 0 0 9 3 3
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 14 199 82 96 6 153 43 81
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 364 3 0 534 2 0
Suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 364 3 0 534 2 0
Konsernin johdannaissopimukset yhteensä 14 563 85 96 6 687 45 81
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään Mandatumissa suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli -63 (19) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli 63 (-19) milj. euroa.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2017 2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset 4 628 22
Osakkeet ja osuudet 793 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 5 422 24
Lainat ja muut saamiset 542 104
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset 13 081 13 503
Osakkeet ja osuudet 3 902 4 202
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 16 982 17 705
Myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 288 milj. euroa (242).
Konsernin muut rahoitusvarat yhteensä 22 945 17 833
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -198 -210
Milj. e 2017 2016
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 22 832 17 668