9 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät korkotuotot ja -kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät rahoitusvarat, käteiset varat sekä rahoitusvarojen myytävänä olevat omaisuuserät.
2017
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 85 -40 185 - -
Kaupankäyntivarat 5 421 29 3 - 4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 0 0 0 - 0
Lainat ja muut saamiset 3 275 11 -13 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 982 281 160 -106 142
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 25 764 281 335 -106 146
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 96 - -
Muut rahoitusvelat 3 553 -52 4
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 649 -52 4
2016
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 45 -21 18 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 24 1 0 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 689 13 6 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 705 298 146 -47 175
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 20 463 290 169 -47 175
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 81 - -
Muut rahoitusvelat 3 766 -52 34
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 847 -52 34