22 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2017 2016
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -96 -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 324 302
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -244 -66
Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -7 -11
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -57 19
Verot -18 -49
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -97 115
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 5 -6
Verot -1 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 4 -5