6 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2017 2016
Tietohallintokulut -124 -122
Muut henkilöstökulut -20 -16
Markkinointikulut -46 -43
Poistot -25 -14
Vuokrat -56 -50
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -6 -10
Ensivakuutuksen palkkiot -167 -171
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -1
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 18 15
Muut -109 -139
Konsernin liiketoiminnan muut kulut yhteensä -536 -551
Erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.