25 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutuksen velat vakuutussopimuksista
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu 2 399 51 2 348 2 042 44 1 997
Korvausvastuu 8 882 243 8 640 7 338 192 7 146
Tunnetut vahingot 2 909 173 2 736 1 596 114 1 482
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 093 70 3 023 3 327 78 3 249
Korvausten hoitokulut 2 226 0 2 226 267 - 267
Eläkemuotoiset korvaukset 654 - 654 2 148 - 2 148
Velat vakuutussopimuksista yhteensä 11 281 294 10 987 9 379 236 9 143
Koska Ifin ja Topdanmarkin liiketoiminnat ovat alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
Vahinkovakuutuksen vakuutussopimusvelkojen muutos
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 042 44 1 997 2 017 46 1 971
Tytäryhtiöhankinnat 463 24 487 -
Valuuttakurssierot -75 -2 -77 20 1 21
Vastuuvelan muutos -30 -15 -45 4 -2 2
31.12. 2 399 51 2 348 2 042 44 1 997
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 338 192 7 146 7 416 193 7 223
Tytäryhtiöhankinnat 1 809 70 1 739 - - -
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 33 - 33 28 - 28
Valuuttakurssierot -204 -11 -196 -19 1 -20
Vastuuvelan muutos -93 -8 -85 -87 -2 -86
31.12. 8 882 243 8 640 7 338 192 7 146
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen riskienhallintaa koskevasta liitteestä 39.
If
Vahinkovakuutuksen korvauskulujen kehitys
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 16 645 2 600 2 600 2 706 2 790 2 834 2 735 2 717 2 743 2 786 2 826
1 vuoden kuluttua 16 554 2 558 2 552 2 745 2 899 2 822 2 762 2 710 2 761 2 820
2 vuoden kuluttua 16 529 2 504 2 526 2 692 2 895 2 837 2 763 2 718 2 749
3 vuoden kuluttua 16 491 2 477 2 488 2 691 2 883 2 827 2 768 2 729
4 vuoden kuluttua 16 358 2 456 2 470 2 685 2 856 2 796 2 773
5 vuoden kuluttua 16 238 2 442 2 448 2 682 2 841 2 763
6 vuoden kuluttua 16 227 2 424 2 446 2 667 2 819
7 vuoden kuluttua 16 227 2 430 2 420 2 660
8 vuoden kuluttua 16 339 2 412 2 408
9 vuoden kuluttua 16 288 2 392
10 vuoden kuluttua 16 267
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 16 267 2 392 2 408 2 660 2 819 2 763 2 773 2 729 2 749 2 820 2 826 43 207
Kokonaan maksetut 13 441 2 206 2 209 2 429 2 578 2 509 2 444 2 351 2 322 2 253 1 627 36 369
Taseeseen sisältyvä velka 2 826 186 199 231 241 254 329 378 427 567 1 199 6 838
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 580 66 65 79 76 76 83 81 56 31 5 2 197
Velka korvausten hoitokuluista 254
Ifin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 092
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 15 549 2 486 2 490 2 576 2 640 2 644 2 687 2 679 2 698 2 727 2 766
1 vuoden kuluttua 15 461 2 457 2 459 2 621 2 710 2 629 2 714 2 668 2 713 2 737
2 vuoden kuluttua 15 407 2 405 2 431 2 580 2 698 2 645 2 717 2 660 2 697
3 vuoden kuluttua 15 386 2 380 2 405 2 573 2 692 2 645 2 723 2 671
4 vuoden kuluttua 15 277 2 362 2 389 2 571 2 663 2 619 2 726
5 vuoden kuluttua 15 174 2 350 2 367 2 569 2 652 2 586
6 vuoden kuluttua 15 169 2 332 2 365 2 553 2 629
7 vuoden kuluttua 15 180 2 339 2 342 2 544
8 vuoden kuluttua 15 280 2 322 2 331
9 vuoden kuluttua 15 225 2 302
10 vuoden kuluttua 15 210
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 15 210 2 302 2 331 2 544 2 629 2 586 2 726 2 671 2 697 2 737 2 766 41 199
Kokonaan maksetut 12 417 2 118 2 134 2 318 2 393 2 338 2 406 2 304 2 288 2 212 1 611 34 541
Taseeseen sisältyvä velka 2 793 184 196 226 235 249 320 367 410 525 1 154 6 659
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 579 66 65 79 76 76 83 81 56 31 5 2 197
Velka korvausten hoitokuluista 254
Ifin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 6 912
Topdanmark
Vahinkovakuutuksen korvauskulujen kehitys
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e <2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 881 904 915 968 862 1 014 894 886 869 796
1 vuoden kuluttua 907 877 918 987 865 1 042 902 898 866
2 vuoden kuluttua 909 884 934 978 867 1 044 899 885
3 vuoden kuluttua 925 884 930 977 860 1 040 893
4 vuoden kuluttua 920 875 922 968 849 1 027
5 vuoden kuluttua 905 876 915 962 847
6 vuoden kuluttua 908 873 909 956
7 vuoden kuluttua 883 867 908
8 vuoden kuluttua 875 868
9 vuoden kuluttua 875
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 875 868 908 956 847 1 027 893 885 866 796 8 921
Kokonaan maksetut 812 808 830 870 745 899 739 704 630 411 7 449
Diskonttaus 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -3
Taseeseen sisältyvä velka 62 60 78 86 101 128 153 182 236 385 1 470
Aikaisempien vuosien diskonttaus 278
Topdanmarkin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 1 748
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e <2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 836 858 858 828 810 858 841 830 807 771
1 vuoden kuluttua 864 832 864 842 819 868 846 842 810
2 vuoden kuluttua 869 844 882 835 821 870 845 831
3 vuoden kuluttua 886 846 880 833 815 866 838
4 vuoden kuluttua 881 836 874 826 805 854
5 vuoden kuluttua 866 838 866 820 802
6 vuoden kuluttua 870 836 861 815
7 vuoden kuluttua 845 830 860
8 vuoden kuluttua 837 831
9 vuoden kuluttua 836
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 836 831 860 815 802 854 838 831 810 771 8 248
Kokonaan maksetut 775 772 782 729 703 730 690 664 589 403 6 838
Diskonttaus 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -3
Taseeseen sisältyvä velka 61 59 78 86 99 123 148 168 221 368 1 407
Aikaisempien vuosien diskonttaus 278
Topdanmarkin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 1 685
Henkivakuutuksen velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
Vakuutussopimukset 5 467 0 5 467 2 426 3 2 423
Sijoitussopimukset 2 324 - 2 324 28 - 28
Korvausvastuu 26 - 26 2 368 - 2 368
Yhteensä 7 817 0 7 817 4 821 3 4 818
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -198 -210 -210
Henkivakuutuksen velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 7 618 0 7 618 4 611 3 4 608
Henkivakuutuksen vakuutussopimusvelkojen muutos
Brutto Jälleenvakuutus
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Netto
1.1.2017 4 794 - 4 794
Tytäryhtiöhankinnat 3 258 - 3 258
Maksut 159 - 159
Korvaukset -515 - -515
Kuormitustulo -39 - -39
Laskuperustekorko 153 - 153
Asiakashyvitykset 1 - 1
Muut -19 - -19
Yhteensä 31.12.2017 7 791 - 7 791
Mandatumin myytäviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -198
Henkivakuutuksen vakuutussopimusvelat yhteensä 7 592
Brutto Jälleenvakuutus
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Netto
1.1.2016 4 979 0 4 979
Maksut 149 - 149
Korvaukset -470 - -470
Kuormitustulo -37 - -37
Laskuperustekorko 138 - 138
Asiakashyvitykset 5 - 5
Muut 29 -3 26
Yhteensä 31.12.2016 4 794 -3 4 791
Mandatumin myytäviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210
Henkivakuutuksen vakuutussopimusvelat yhteensä 4 581
Henkivakuutuksen velat sijoitusopimuksista
Milj. e 2017 2016
Sijoitussopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään 26 28
Tilikausien välinen muutos johtuu pääasiallisesti maksetuista korvauksista.
Henkivakuutuksen sijoitussopimusvelkojen muutos
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään
1.1.2017 28
Korvaukset -2
Muut 1
Henkivakuutuksen sijoitussopimusvelat yhteensä 26
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään
1.1.2016 36
Muut (sis. mm. konversiot eri vakuutuslajien välillä) -8
Henkivakuutuksen sijoitussopimusvelat yhteensä 28
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Lisäerittelyä veloista löytyy konsernin riskienhallintaa koskevasta liitteestä 39.
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Siltalaskelma konsernitaseen vakuutus- ja sijoitussopimusveloista
Milj. e 2017
Vahinkovakuutus 11 281
Henkivakuutus 7 618
Konsernitaseella yhteensä 18 900