4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Milj. e 2017 2016
Vakuutusmaksuvastuun muutos
Vahinkovakuutus 32 -4
Henkivakuutus
Vakuutussopimukset -356 -277
Sijoitussopimukset -263 -165
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos, brutto -587 -446
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus -17 -2
Konsernin vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos, netto -603 -448