8 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2017 2016
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 2 216 1 650
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 3,96 2,95