28 Varaukset
Milj. e 2017
Varaukset 1.1.2017 35
Valuuttakurssierot -1
Varausten lisäykset 6
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -7
Käyttämättömien varausten peruutukset -1
Varaukset 31.12.2017 33
Varaukset enintään 1 vuosi 7
Varaukset yli 1 vuosi 26
Yhteensä 33
9 (11) milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 24 (21) milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.