36 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2017 2016
Tilintarkastuspalkkiot -3 -2
Ernst & Young -2 -2
Muut 0 -
Muut palkkiot 0 0
Ernst & Young 0 0
Muut 0 -
Yhteensä -3 -3