21 Verot
Milj. e 2017 2016
Tulos ennen veroja 2 482 1 871
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -496 -374
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -14 -14
Verovapaat tulot 3 7
Vähennyskelvottomat kulut -13 -4
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 279 165
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -2 2
Verokannan muutokset - 0
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0 -3
Konsernin verot yhteensä -243 -221