23 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2017 2016
Milj. e Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -96 - -96 -80 - -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 73 -18 55 225 -49 176
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -57 - -57 19 - 19
Yhteensä -79 -18 -97 164 -49 115