13 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2017
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 578 8 680 21,25
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 3 21,98
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
SOS International A/S Tanska 8 25,20
Bornholms Brandforsikring A/S Tanska 10 27,00
Komplementarselskabet Margretheholm ApS Tanska 0 50,00
Komplementarselskabet Havneholmen ApS Tanska 0 50,00
Margretheholm P/S Tanska 23 50,00
Havneholmen P/S Tanska 64 50,00
P/S Ejendomsholding Banemarksvej Tanska 6 40,00
Komplementarselskabet Banemarksvej ApS Tanska 0 40,00
Carlsberg Byen P/S Tanska 69 22,51
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2016
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 554 9 124 21,25
Topdanmark A/S Tanska 554 955 45,38
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
SOS International A/S Tanska 7 25,20
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2017 2016
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 7 554 553 8 107 7 305 374 7 679
Osuus kauden tuloksesta 616 5 622 773 65 837
Tytäryhtiöhankinnat - 169 - - - -
Lisäykset - - - - 205 205
Vähennykset -559 -540 -1 099 -551 -5 -555
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa -33 - -33 27 -86 -59
Muuntoerot - 0 0 - 0 0
Osuudet 31.12. 7 578 187 7 596 7 554 553 8 107
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 990 milj. e (1 101), josta Nordean osuus oli 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 700 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2017 2016
Varat 581 612 615 659
Velat 548 296 583 249
Varoihin sisältyvä liikearvo 1 994 2 247
Liikevaihto 9 469 9 927
Muut laajan tuloksen erät -520 165
Laaja tulos 3 048 3 766
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 559 551
Nordean kirjanpitoarvon täsmäytys Nordean taloudelliseen informaatioon
Milj. e 2017 2016
Nordean nettovarallisuus 30 404 30 162
Sammon osuus 21,25 % 6 461 6 409
Jäljellä olevat allokaatiot:
Liikearvo 978 978
Trademark ja asiakassuhteet, netto 139 166
Kirjanpitoarvo yhteensä 7 578 7 554
Sammon omistus Topdanmarkissa
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vakuutusyhtiö, joka tarjoaa sekä vahinko- että henkivakuutustuotteita yli miljoonalle henkilöasiakkaalle sekä huomattavalle määrälle yritysasiakkaita. Sampo käsitteli Topdanmarkia osakkuusyrityksenä 30.9.2017 saakka, jolloin yhtiöstä tuli Sammon tytäryhtiö. Osuus osakkuusyrityksen voitosta vuodelta 2017 on siis ajalta 1.1.–30.9.2017. Yhtiön loppuvuoden tulos on yhdistelty konsernin tulokseen rivi riviltä.
Sammon osuus Topdanmarkin tuloksesta
Milj. e 2017 2016
Osuus Topdanmarkin tilikauden tuloksesta 99 67
Poisto asiakassuhteista -12 -11
Laskennallisen veron muutos 3 2
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 90 59